kolmapäev, 20. september 2017

Sviiter ja rätikud, koos ja eraldi/Sweater and shawls, together and separately

Sviiter on valmis. Kulus 7 tokki ja pisut 8-ndat (Belle, Drops).
The sweater is finished. I used up 7 balls and a little bit of the 8th (Belle by Drops).
 
 
Ei olegi midagi erilist, tradistioonilised pildid (ei tea, millal saan enda seljas pildistatud). Arvasin, et võib samahästi pildistada koos hiljutiste rätikutega. Sviitri pind on sile (varrukate oma mitte, aga nad ei domineeri), seega saab kombineerida nii siledate kui reljeesete rätikutega.
Nothing special, just usual pictures (don't know when I will have modelled pictures). I thought I can photgraph it together with my recent shawls. The fabric of the sweater is smooth (to say nothing about the sleeves but they do not dominate), so one can match the sweater both with smooth and textured shawls.

esmaspäev, 18. september 2017

Näitan rätikut/Here is the shawl

Rätiku pilte.
Some pictures of the shawl.
 
 
 
Ei ole kaalunud. Kasutasin ära kõik villase jäägid ja lisasin veel ühte sobivat lõnga. Rätik pole kuigi suur. Kui õnnestub fotosessioon korraldada, siis näitan ka enda kaelas. Muuhulgas, on väga tõenäoline, et mees võtab selle endale. Meil on ühised värvid, mis teha! Ainult juurde kududa.
I have not weighed it yet. I used up all wool leftovers and added another suitable yarn. The shawl is not lage. If it would be possible to do a photosession, I will show modelling pictures. By the way, it is very probable that my husband will appropriate this shawl. What can you do if we have colours i common! Only to knit anothe one.

laupäev, 16. september 2017

Seriaal on läbi/The series is over

Rätik sai valmis. Loodetavasti saan näidata varsti. Enne ärasõitu alustasin sviitrit, aga ei tahtnud reisile kaasa vedada, koon nüüd seda. Lõng on Belle (Drops), puuvillase ja linase segu. Praegu on veel palav villase või mohääisviitriga, puuvillane on päris sobiv.
The shawl is finished. Hopefully, I will be able to show it soon. Before my depature I had started a sweater but did ot want to drag it with me, so I am now working on this. The yarn is Belle (by Drops), a cotton-line blend. It is too early yet for a woollen or mohair sweater and a cotton sweater is quite practical.
Nagu näha, kõik on väga lihtne, klassikaline kaarega varrukas, aga varrukal on ripsitriibud. Triibiku idee meeldib mulle, triipudega saab mängida, nt tookord oli 1 rida ripsis (lõng ei talunud muid variante), siin on aga 3 rida ripskoes.
As you see, everything is quite simple, there is a classical set-in sleeve and it has some stripes in garter stitch. The idea I had in this sweater is quite nice, you can play with stripes, for instance, I had then 1 row of reversed stociette (the yarn did not tolerate any other options) and here I have 3 rows of garter stitch.

Üks varrukas on valmis, teine pooleli, ja tuleb veel keret jätkata.
I have one sleeve done, the second one is in progress and then I have to continue the torso.

neljapäev, 14. september 2017

Seriaali uus osa/A new episode of the series

Seriaal nimega "Anna koob rätikut", järgmine osa. Muster on küll ilus, aga lõng on kapriisne, libe, lõheneb, silmused on ebaühtlased. Muidugi võib heietada, et miks see lõng pole selline nagu Raasiku villane (samahästi võib heietada, miks külmkapp ei tööta kohvimasinana ka). Aga sellest pole kasu, tuleb teha midagi, mis sellele lõngale meeldib. Vana hea poolpatendis asümmeetriline rätik paistab olevat sobiv variant. Midagi uut ja huvitavat arendame lemmiklõngadest.
The series "Anna is knitting a shawl" continues, the current episode is on. The stitch pattern is quite nice but the yarn is moody, slippery, splitty, the stitches are uneven. Of couse one can lament why this yarn is not like wool produced in Raasiku (in the same spirit one can lament why a refridgirator does not work as a coffee machine as well). But this gives you nothing, you have to come up with something the yarn likes. Good old asymmetrical shawl in half-brioche stitch appears to be a suitable option. I will do something new and exciting from my favourite yarns.
Kasvab kiiresti, koon jämeda vardaga, et kude oleks õhuline.
It is growing fast, I am working with large needles in order to obtain airy fabric.

teisipäev, 12. september 2017

Jälle otsast peale/Starting all over again

Jah, rõõmustasin liiga vara. Sest kui koepind oli piisavalt suur, ei olnud see ilus. Ääred hakkasid tohutult rulli minema. Lõng on väga kapriisne. Siis mõtlesin, et pean ju midagi välja mõtlema! Olen praegu välismaal, muidu oleks juba lisanud mõnda peenikest lõnga ja vaadanud, kuidas see mõjub.
I rejoyced too early indeed. Because when the fabric became sufficiently large, I saw it was not nice. The edges curled quite strongly. The yarn is rather moody. Then I thought I have to come up with something in any case! I am abroad now, otherwise I would have tried to add some thin yarn and seen the result.
Selline lihtne kude. Selles koes on see sall, aga endale tahan teravate otstega.
This kind of simple stitch pattern. I have made this scarf in the pattern but I want one with pointed ends.
 
Kude on üsna reljeefne. Aga tuleb arvestada, et pärast pesu venib pikkusesse, kuna on auguline.
The fabric is textured. But one has to take into account that after washing it will stertch in the length because the pattern has eyelets.

pühapäev, 10. september 2017

Mida ma tahtsin ja mis lõpuks välja tuleb/What I wanted and what will eventually become of it

Mulle meeldis, kuidas eelmine rätik välja kukkus. Mõtlesin, et teen jääkides sama konstruktsiooniga lihtsa rätiku. Mäletate seda sviitrit?
I liked how the previous shawl came out. I intended to do a simple shawl with the same construction from leftover yarns. Do you remember this sweater?
Seda lõnga (tallevillast 100 g/370 m) on mul veel u 67 g, on veel muidki jääke. Proovisin nii ja naa, tahtsin teha ripskoes suure vardaga, nagu eelmise rätiku puhul. Kude polnud üldse ilus. Lõng on pehme, samas libe ja ei taha mingit mustrit, isegi ripsi mitte. Labases koes aga tundus kuidagi igav. Kui teha labases koes, siis peenemast õhulisemast lõngast. Mis teha, see lõng pole Aade Lõng 8/1!
I have about 67 g of this yarn (kid wool 100 g/370 m) and some other leftovers. I tried i many ways, I wanted to make it in garter stitch with large needles like I made the previous ones. The fabric was not nice at all. The yarn is soft and slippery at the same time and does not tolerated any stitch patterns, not even garter stitch. Stockinette seemed somehow uninteresting. If I were to make this in stockinette, then I would choose a thinner and more airy yarn. Cannot help it, this yarn is not Aade Lõng 8/1.
See muster on peaaegu sama, nagu selle rätiku oma. Aga pisut teine kalkulatsioon, sest kasvatuste skeem on teistsugune.
This is almost the same pattern as in this shawl. But the calculation is somewhat different because the priciple of increases differs.
Vaatame, mis välja tuleb. Igatahes rätikute konstrueerimise tunni õppematerjal täieneb.
We shall see how it evolves. In any case the teaching material for my shawl construction course will get some new items.

reede, 8. september 2017

Puhas eksperiment/Pure experiment

Nagu eelmises postituses kirjutasin, oli mul kaks võimalust, kuidas jätkata. Otsustasin n-ö puhta eksperimendi kasuks, ei hakanud lühikesi ridu tegema. Tulemuseks on lihtne väike rätik, saab vabalt  ümber kaela keerata ja otsad on pikad. Peenvillasest tegi vaid 3-4 rida lõpuks, tuli kontrastne äär.
As I mentioned in the previous post, I had two options how to go on. I decided in favour of pure experiment, so to speak, and did not introduce short rows. As a result I got a small shawl that is sufficient to twine around the neck and to have long ends. I added only 3-4 rows in the end in the laceweight wool and got an edge in a contrasting colour.
Siin pildil on hästi näha kuju. Ja all on juba korralikumad pildid. Kunagi loodan, et saab ka minu kaelas pildistada.
In this picture you get a pretty good idea about the shapw. And below there are better pictures. I hope that some day it will be possible to get modelled photos.

 
 
Lõng/Yarn: Lace Merino Degrade (Lana Grossa), 50 g/400 m, 50 g; Roma (Midara), 100 g/750 m, ~10 g; tundmatu peen puuvillane/unknown thin cotton 100 g/1400 m, ~500 m.
Vardad/Needles: 5 mm
Ravelry